pdf     O autorce
"Baví mne detail",
říká autorka šperků Anna Steinerová
O Studiu Anna Steinerová

Jádro studia tvoří šperkařka Anna Steinerová a fotografka Irena Svobodová. Jako studio se specializujeme především na zakázky spojené s výrobou šperků, zejména snubních a zásnubních prstenů. Navrhujeme ale i ocenění, medaile a trofeje do soutěží, připravujeme projekty (Kaa-wa) a spolupracujeme s festivaly. 

Anna Steinerová

Anna Steinerová je autorka šperků. Myšlenku i výtvarný názor dokáže vyjádřit prostřednictvím drobného, tvarově jednoduchého objektu, který jako umělecké dílo funguje při nošení na těle i položený třeba na desce stolu. Nelze jej přehlédnout. Vzhledu svého nositele ale nedominuje. Zaujme právě natolik, aby probudil naši zvědavost. Stává se průvodcem na cestě poznání.
Podíl nositele či nositelky na realizaci šperku Anna umocňuje stavebnicovým charakterem svých objektů. Nabízí sice potenciálnímu majiteli šperk již existující v konkrétní podobě, ta je nicméně výzvou k experimentu. Schopnost i potřeba vybudovat monumentální tvar na minimálním prostoru činí středobodem tvorby Anny Steinerové prsten. I skrze tak malé dílo autorka komunikuje v širším plénu, niterně zasahuje celou škálu osobností.
Anna Steinerová vytváří systémy, které fungují. Její díla totiž v přeneseném smyslu iniciují chod soukolí. Na samotný proces vzniku děl se nabalují projekty společenského dosahu. Přirozenou angažovanost autorka uplatňuje v kolekcích, jimiž kromě jiného podporuje neziskové organizace, které se věnují začleňování znevýhodněných. Pestrost svých aktivit Anna zvládá s pozitivním nábojem a otevřenou myslí. Vše do sebe zapadá, vše se točí, jak má.
Šperky Anny Steinerové se zkrátka nehlásí o slovo za každou cenu. Nepomohou k navázání konverzace. Osmělují ke skutečnému dialogu. Činí nás lepšími lidmi a zahánějí chmury osamění. Anna Steinerová nám otevírá nové obzory. Za to jí patří mé poděkování.

Matějovičová Petra, PhDr.
Vedoucí sbírky, kurátorka sbírky drahých kovů a různých materiálů UPM

 

Irena Svobodová

Autor fotografií, správce webu a sociálních médií, komunikace s médii i se zákazníky, event marketing.
info@annasteinerova.cz